Peke Para Sa PAASCU

Masyadong peke ang Notre Dame University tuwing bumimisita ang PAASCU. Masyadong pakitang-PAASCU. Nagmamalinis kahit hindi naman. Ang dating electric fan, naging air-con. Ang classrooms ng CEd, walang sabi-sabi, ginawang Accounting Room. Hindi man lang nabigyan ng memo. Ang lahat, nagsusuot ng maskara at coat and tie. Mga peke para sa PAASCU.

One Response to “Peke Para Sa PAASCU”

  1. karla cabarrubias Says:

    Hahaha, I noticed that since the first time they told us to memorize something for the paascu. I miss you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: