Peke Para Sa PAASCU

Masyadong peke ang Notre Dame University tuwing bumimisita ang PAASCU. Masyadong pakitang-PAASCU. Nagmamalinis kahit hindi naman. Ang dating electric fan, naging air-con. Ang classrooms ng CEd, walang sabi-sabi, ginawang Accounting Room. Hindi man lang nabigyan ng memo. Ang lahat, nagsusuot ng maskara at coat and tie. Mga peke para sa PAASCU.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: